Tuesday, January 30, 2007

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CÓ GÌ ĐỂ HỌC?

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh có gì để học?

Nguyễn Văn Đài, luật sư từ Hà Nội

www.nguyenvandai.blogspot.com

Ngày nay những gì được gọi là tư tưởng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng lý luận, và là chỗ dựa tinh thần cũng như để che đậy sự cai trị độc đoán, chuyên quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Gần đây bộ chính trị cộng sản đã ra chỉ thị 06-CT/TW để yêu cầu toàn dân học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp theo ngày 16-1-2007 ra quyết định số 35-QĐ/TW thành ban chỉ đạo trung ương cuộc vân động toàn dân học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy Hồ Chí Minh có tư tưởng gì mà những người cộng sản phải tiêu tốn nhiều tiền của của nhân dân để nghiên cứu rồi bắt học sinh, sinh viên, nay là là toàn dân học tập. Sau khi tôi đã đọc quyển giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh do nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành tháng 8 năm 2006 và đọc một số cuốn sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi chỉ thấy trong con người của Hồ Chí Minh có hai nhận thức quan trọng nhất và mang tính nền tảng trong cả cuộc đời hoạt động chính trị của ông, nhưng trong suốt 60 năm qua đảng cộng sản Việt Nam đã cố tình quên lãng, không áp dụng trong đường lối của họ. Hai nhận thức quan trọng đó là: Nhận thức về tư tưởng dân chủ, tự do, bình đẳng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 của Đại cách mạng Pháp, Nhận thức thứ hai đó là về tư tưởng dân chủ, về giá trị quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hồ Chí Minh không có những tư tưởng của riêng mình, mà ông chỉ tiếp thu và làm theo tư tưởng của những người đi trước như Mác, Lê Nin, Mao.

Nhận thức về tư tưởng dân chủ của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ đã được Hồ Chí Minh thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập được đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Và trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam năm 1946.

Mở đầu Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cộng hoà Pháp năm 1789, điều này cho thấy Hồ Chí Minh mong muốn xác lập vững chắc những nguyên tắc bảo vệ quyền cá nhân con người trước quyền lực, khẳng định các quyền tự nhiên không thể bị tước đoạt của mỗi người. Hồ Chí Minh còn mong muốn xây dựng nhà nước dựa trên nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân và có nghĩa là: “Để đảm bảo cho các quyền này, con người thiết lập ra các chính phủ và chính sức mạnh của các chính phủ này là xuất phát từ sự ưng thuận của nhân dân. Và khi một hình thức chính phủ nào đó trở nên đối nghịch với các mục đích trên thì nhân dân có quyền thay đổi, hay phế bỏ chính phủ đó, và thiết lập nên một chính phủ mới, dựa trên nền tảng những nguyên tắc như vậy và tổ chức các quyền lực của mình theo hình thức nào đó để cho các quyền lực ấy có khả năng đảm bảo an ninh và hạnh phúc cho họ nhiều nhất.”

Trong Hiến pháp Việt Nam năm 1946, thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng xã hội Việt Nam trên nền tảng dân chủ, tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Hiến pháp năm 1946 xây dựng trên ba nguyên tắc:

“ - Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo.

- Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.

- Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân và do nhân quyết định”.

Hiến pháp 1946 khẳng định ngay trong điều đầu tiên là: “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.”

Điều đó có nghĩa mọi người dân Việt Nam đều có quyền tham gia chính trị thông qua các đảng phái chính trị mà họ là thành viên hoặc với tư cách độc lập. Và việc đảng phái chính trị nào lãnh đạo đất nước phải do toàn dân lựa chọn và quyết định thông qua cuộc bầu cử tự do dân chủ.

Tóm lại trong cả cuộc đời hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh, ông ấy đã tiếp thu hai tư tưởng về nhân quyền và dân chủ có giá trị kinh điển từ Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cộng Hoà Pháp năm 1789 để áp dụng vào việc xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ với thể chế chính trị đa đảng, tôn trọng phẩm giá của con người tức là tôn trọng những quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm và thiêng liêng của mỗi con người. Và xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đáng tiếc, đảng cộng sản Việt Nam sau khi nắm được quyền lực, họ đã thực hiện nền chuyên chính của mình, thực hiện chế độ độc đảng cầm quyền, hạn chế và tước bỏ đi những quyền căn bản nhất con người như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài, tự do biểu tình….

Nay, để duy trì sự lãnh đạo độc đảng của minh, đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi, vận động toàn dân học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, điều nay không thực tế, bởi chính đảng viên đảng cộng sản phải là những người phải học, và phải thấm nhuần những giá trị về dân chủ và nhân quyền mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu và để lại cho họ. Khi mà ngày nay vấn đề nhân quyền đã mang ý nghĩa toàn cầu và tôn trọng nhân quyền đã trở thành hòn đá thử vàng và là biểu tượng của công lý trong công việc đối nội và đối ngoại của mỗi quốc gia. Chỉ khi công lý được thực thi thì đảng cộng sản mới có thể tồn tại được, còn không thì sẽ tự huỷ diệt chính bản thân họ. Hồ Chí Minh đã có một câu nói khá nổi tiếng đó là: “ Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập chẳng có nghĩa gì”(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Sự thật 1984, Tập 4, tr 35)

Những tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiếp thu mà nay đảng cộng sản Việt Nam phải thực thi ngay đó là: Tôn trọng tuyệt đối tất cả các quyền tự nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm của nhân dân Việt Nam. Từ bỏ chế độ độc đảng cộng sản lãnh đạo, chấp nhận xây dựng chế độ dân chủ đa đảng. Cùng với đại diện của các đảng phái, tổ chức chính trị, đại diện các tôn giáo, các tổ chức chính trị xã hội thành Uỷ ban soạn thảo Hiến pháp và tiến hành soạn thảo Hiến pháp mới, luật bầu cử mới, tiến hành trưng cầu dân ý và bầu cử tự do, dân chủ có sự giám sát của cộng đồng quốc tế.

Hà nội, ngày 31-1-2007

31 comments:

tiểuvăn said...

chúng mày thật là ngu

Minh Dũng said...

Địt con mẹ lũ phản động phản quốc! Bố mày tóm được thằng nào bố mày bắn bỏ thằng đó! Địt con mẹ cả lũ chúng mày! Chết hết đi! Đừng có mong Đa nguyên đa Đảng ở Việt Nam!

Hatsuharu_BoyHn88 said...

địt con mẹ cái thằng Nguyễn Văn Đài, mày post cái máu lồn mẹ mày ở đây ah, đã ngu lại còn bù lu bù loa, đéo hiểu đc tư tưởng Hồ Chí Minh thì mày ngậm ngay cái lỗ đít mày vào đi con chó~

Hong said...

Các Bác bảo vệ cho Tư tưởng của Bác mà tục tĩu quá. Các bác học đc tư tưởng của Bác Hồ thì cũng nên thấm nhuần đi chứ. Còn cái ông Nguyễn Văn Đài - Ông đang nằm mơ đó. Cả dân tộc Việt Nam này, mỗi con người mang quốc tịch Việt Nam đều có hình ảnh của Bác trong tim, luôn 1 lòng yêu nước. Tin vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tin vào Bác. Hãy ngừng lại những luận điệu xuyên tạc, vớ vẩn nhé ông anh, đầu to mà óc nhỏ.

Kop said...

du ma cai lon cac deo cho bon phan dong ban nuoc chung may di qua my ma liem cai dong tien thoi tha cua bon no,chu o viet nam la bon tao hiep cho rach lon,di me cai mat may khong dang de tao chui dit.chung tao la dan que bao ve cho tu tuong cua bac theo cach dau duong xo cho the bon cho no moi so

Viet nam muon nam said...

Nguyen Van Dai_nguoi dien xuyen the ky

Viet nam muon nam said...

Nguyen Van Dai-Ke dien xuyen the ky

Bao ve said...

Nguyen Van Dai ten ban nuoc hai dan. Do mat day

GIỌT NƯỚC TRONG BIỂN CẢ said...

tôi là một cựu SV ngành Xã Hội Học. qua trí thức và nhân thức của tôi, thì tôi thấy, chính những người như các bạn mới là kẻ phải nhận hết các lời mà mọi người nói cho Ông Đài, đúng là: "gỗ mục không điêu khác được, rác rưỡi không giây vào được" mấy bạn không dùng cái đầu để phân biệt đánh giá sao ? đã con người thì ai cũng có tư tưởng, nhưng tư tượng đó là cái gì ? và nó là của mình hay coppy của người ta? và bạn đọc kỷ cuốn TTHCM xem đó là người tư tượng hay là người hành động ? ở góc độ XHH thì tôi thấy Ông Đài đánh giá là đúng nhưng cũng không đúng, có cái đúng có cái không , vậy một con người dám đánh giá như vậy thì tôi rất khen ông ấy. còn như các bạn nói trên thì tôi cảm thấy các bạn là đồ vô học là đúng hơn, vậy phải chăng những người luôn bảo vệ cho Bác lại là kẻ vô học chăng ?

thanhkiemtessa_29 said...

Tôi là 1 người dân Việt Nam. Là con cháu Bác Hồ. Tất cả mọi người trên đất nước này đều chịu ơn của Bác. vậy mà có kẻ lại nói xấu Bác, Xin lỗi Ông Đài , tôi hỏi thật là Ông được bọn phản động cho bao nhiêu tiền để viết bài này. quá vô lý. Với cả thằng " Giọt nước trong biển cả nữa" Bọn mày được cái gì khi bôi nhọ Bác Hồ , boi nhọ dân tộc này ? Ăn nói ngu vãi , bọn mày thích Đa Đảng thì 2 thằng điên bọn mày ngồi nhà mà mơ đi. Bởi vì đéo ai theo bọn mày đâu ,Dm lũ phản động chó chết , đéo có việc làm thì đi làm cave cho hội phản động ah, Ngu thật ! ngu vãi l ra . Câm ngay đi mấy thằng mặt l

thanhkiemtessa_29 said...

Việt Nam muôn năm ! Hồ Chí Minh muôn năm

Hong Quan said...

Nguyễn Văn Đài, một con chó đi cầu xin những thứ thức ăn rơi vãi, ôi thiu, bẩn thỉu của Tư bản phương Tây. Ôi giời ơi! Sao lại có 1 con người như vậy tồn tại trên thế gian này? Nhục nhã quá!!!!!!!!

Hồ Chí Minh cộng sản tay sai said...

Cái hay là ông NGuyễn Văn Đài đã biết sử dụng quyền tự do tư tưởng để nhận định về một con người khác, còn đúng hay sai là quyền nhận xét của người đọc. Ở một nước như Việt Nam của chúng ta thì quyền được phát biểu có, nhưng phải theo ý chính phủ,ngược lại thì bị vào tù mà nhiều người đã bị, điển hình là luật sư Nguyễn Văn Đài.
Còn lối chửi rủa hạ bệ người khác không thuyết phục được ai, chỉ nói lên cái giống nhau của một khối người đang cùng chấp nhận một hệ thống độc tài, và họ vì bảo vệ quyền lợi mà nhắm mắt đi theo cái sai lầm, chà đạp lên sự thật.

huynh said...

tôi không hiểu bạn bất mãn chuyện j,có thể bạn ko phải công dân Việt Nam, nhưng bạn nói nhưng diều như vậy về Bác thì bạn thật đáng khinh,

Người con của đất nước Việt Nam said...

Cho tôi nói đôi lời với ông Nguyễn Văn Đài, tôi không hiểu ông có còn là một công dân Việt Nam nữa hay không vì ở đất nước Việt Nam Bác Hồ và tư tưởng của Bác luôn là điểm thứ mà mọi công dân Việt Nam đều học tập và làm theo. Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện với ý chí "Đảng của dân,do dân và vì dân". Giờ tôi chỉ nói như vậy thôi mong ông và những người khác hãy coi lại nhận thức của mình về Tư tưởng của Bác và của Đảng Cộng sản Việt Nam.Còn những người yêu nước và đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì hãy làm đúng với lại cái "thuần phong mỹ tục" của dân tộc Việt Nam đừng để người khác nhìn vào những dòng chữ này mà chê trách.

người VN said...

Bác Hồ là nhà cách mạng thiên tài,Bằng suy nghĩ và tưởng thiên tài đó Bác đã đưa người dân Việt Nạm từ đói khổ, nô lệ, mất nước, lầm than... có được độc lập tự do hạnh phúc ngày hôm nay. Ai còn sống trên mảnh đất quê hương Việt Nam thanh bình này thì đều đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại! Vạn vật đều luôn luôn tồn tại tính hai mặt của nó: trong con người thì có điểm tốt, điểm yếu; mỗi đân tộc đều có người nọ, người kia; nên mỗi chế độ đều có ưu điểm và hạn chế của nó! Không ai bảo chế độ của nhà nước Việt Nam là ưu việt tuyệt đối nhưng mục đích cuối cùng của nó là tuyệt vời:"nhà nước của dân, do dân và vì dân". Dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, chúng tôi rất hạnh phúc, ấm no... đừng nhìn vào những "con sâu bỏ giầu nồi canh" mà qui chụp. hãy đọc lại lịch sử VN sẽ thấy được giá trị của ngày hôm nay! VN muôn năm, Bác Hồ vĩ đại!

ỨNG DỤNG MỚI said...
This comment has been removed by the author.
Thanh said...

lz meno noi nhu lz ,neu da dang thi ta se gap nhiu kho khan vi tubanchunghia cu30nam lai khung hoang nen ong Dai nen suy nghi lai di.dkm me may con lon. ngu nhu cho'

Thanh said...

lon methang Dai ngu vai` lz .Daidu ladu dai thang ay cha no du.di' de? ra ma dung chap nha.

tang said...

lao DAi kia lao la mot luat su cung la mot nguoi co vi the trong xa hoi the ma an theo bon tay dem kien thuc va tai cua lao de pha hoai su an binh cua dan toc,dat truong hop neu lao thuc hien duoc da dang thi sao? lao se co quyen co the,giau sang con dat nuoc lam vao bat on chinh tri,dang phai dau da nhau, nhan dan lam than.lao vui khong hoi con nguoi pha hoai,ich ki den de hen. khong xung la con dan viet nam,la con rong chau lac.

said...

tôi là SV thôi, khu tôi ở cũng không phải là trí thức gì cả nhưng mọi người chưa bao giờ có ý nghĩ phản động cả,tôi nghĩ trong thời bình thì đây chính là 1 hành động để bày tỏ lòng yêu nước, đối với những người lao động thì có thể họ không biết chữ nhưng họ vẫn biết được Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, họ biết yêu đất nước họ đang sống, còn những người có ăn học mà lại chối bỏ dân tộc thì thật là tệ hơn những kẻ vô học

Học còi said...

Dân tộc Việt Nam đã tạo ra những người con anh hùng, bất khuất, chiến đấu vì độc lập dân tộc, thật đáng tự hào. Nhưng thay vì hãnh diện vì điều đó, họ (những con người phản động) lại phủ nhận công lao của những người đã mang lại cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay, và cũng đồng thời phủ nhận nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nơi đã cho mình có được 1 cuộc sống, vậy họ đáng được mọi người tôn trọng hay không? nhưng vẫn chưa quá muộn để suy ngẫm lại những lời nói và hành động của mình, "ĐÁNH KẺ CHẠY ĐI, KHÔNG AI ĐÁNH KẺ CHẠY LẠI"-đạo lí ngàn đời của dân tộc Việt Nam...

hochiminh said...

Cám ơn bác Đài nhiều lắm, dù chó có sủa ầm ỉ nhưng lý tưởng của bác tôi phục đấy, đúng là anh thư Lê Thị Công Nhân đã nói CS không sợ gì mà chúng rất sợ sự thật, bác Đài vạch rõ quá rõ cái phẩm chất bề ngoài và bên trong của lảo hồ đúng là chả có cái đáng học cả, chỉ những tên rừng rú mới tán tụng kẻ như hồ chí minh thôi!

hochiminh said...

Cám ơn bác Đài nhiều lắm, dù chó có sủa ầm ỉ nhưng lý tưởng của bác tôi phục đấy, đúng là anh thư Lê Thị Công Nhân đã nói CS không sợ gì mà chúng rất sợ sự thật, bác Đài vạch rõ quá rõ cái phẩm chất bề ngoài và bên trong của lảo hồ đúng là chả có cái đáng học cả, chỉ những tên rừng rú mới tán tụng kẻ như hồ chí minh thôi!

Toi la nguoi Viet Nam said...

Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Minh hồ chí said...

Cám ơn bác Đài, bác đã đốt một ngọn đuốc và đi xuyên qua hầm quỷ đỏ, chúng sợ ánh sáng nên nháo nhào gào thét,nhưng điều bác Đài làm đó là những gì nhân dân khát vọng, cầu chúc bác thêm nhiều nghị lực thực hiện cho bằng được tính kiêu ngạo anh hùng của bác là không bao giờ khuất phục trước 3 triệu con quỷ đỏ đang nhe răng đe dọa người thi hành quốc sự!!!

Minh hồ chí said...

Cám ơn bác Đài, bác đã đốt một ngọn đuốc và đi xuyên qua hầm quỷ đỏ, chúng sợ ánh sáng nên nháo nhào gào thét,nhưng điều bác Đài làm đó là những gì nhân dân khát vọng, cầu chúc bác thêm nhiều nghị lực thực hiện cho bằng được tính kiêu ngạo anh hùng của bác là không bao giờ khuất phục trước 3 triệu con quỷ đỏ đang nhe răng đe dọa người thi hành quốc sự!!!

Quang Minh said...

Những thằng vô học thức Việt cộng ăn nói bẩn thĩu quá! Cầu chúc bác Đài luôn luôn có sức khõe và một tinh thần luôn luôn minh mần để tranh đấu cho nhân dân Việt Nam thoát khỏi cái ách đảng cộng sản vô nhân tính

Quang Minh said...

LS Nguyễn Văn Đài nói lên chính xác những gì về tư tưởng và đạo đức hồ chí minh chẳng có cái mẹ gì đáng học cả nên lũ vc nhảy lên đong đỏng như bị đốt vào dái rồi tru mõm phát âm tục tĩu trông buồn cười quá nhể!

Hề Nguyễn Minh Triết said...

Hoan hô bác Đài, đúng là một người có tầm nhìn và trong bài viết không có cái gì có thể gọi là sai được!

Sang Nguyen said...

Hoan hô bác Đài, một bài viết quá đúng , chúng cháu sẽ noi gương bác Đài triệt hạ lũ CSVN cho đất nước VN ta được sống trong dân chủ và tự do ! Hoan hô bác Đài !! ĐẢ ĐẢO ĐCSVN !!!